Beheer Infrastructuur

Het beheer van oppervlakten en objecten is een belangrijk onderdeel van Knipscheer Infra-Clean. Door het impregneren (en eventueel voorzien van anti-slip) van verhardingen van beton, (natuur)steen etc. kan een doelmatig beheer plaatsvinden: voorbehandelde oppervlakten en objecten zijn gemakkelijk te reinigen.

Per locatie / situatie kunnen wij een beheerscontract aanbieden waarbij wij er zorg voor dragen dat elk object en oppervlak schoon blijft en gemakkelijk te onderhouden is.

Beheer straatmeubilair, verkeersborden, kunstwerken

Ook voor het reinigen van abri’s, straatmeubilair, verkeersborden  en overige kunstwerken en het naderhand beschermen met een daartoe geëigende coating worden wij door lokale overheden vaak ingezet.

Bedrijventerreinen totaalonderhoud

Naast het deskundig adviseren heeft ook het ontzorgen van onze klanten hoge prioriteit. Op basis van uw wensen wordt in overleg door ons een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van reiniging en onderhoud aan uw gebouw (glas, gevel, zonnepanelen), bedrijventerrein, verhardingen, gladheidbestrijding en groen kunnen hiermee worden uitgevoerd. Eén contactpersoon voor alle diensten en één factuur.

Voor vragen of een vrijblijvende prijsaanbieding “op maat” kunt u met ons contact opnemen.