Van de gemeente Almere is aan Knipscheer Infra-clean BV op 3 maart jl. de opdracht Onderhoud kunstwerken Almere gegund voor een periode van 3 jaar. Planmatig worden naar wens van de gemeente Almere de betonnen kunstwerken met een cyclus van 10 tot 12 jaar onderhouden. Knipscheer Infra-clean reinigt, repareert en conserveert momenteel aan de Kruidendreef, Muziekdreef, Stedendreef en Hollandsedreef. Alle verkeersmaatregelen worden getroffen. Onze specialistische medewerkers verwijderen gras en overige begroeiing. Hierna worden de oppervlakken gereinigd met inzet van eigen hoogwerker, klimmaterialen, ponton en heet water hogedrukunits. Allerhande herstelreparaties worden uitgevoerd aan het beton, schampstroken/randen en leuningen. Daarna wordt er geconserveerd, delen geschilderd en een anti-graffiti coating aangebracht.