Referenties worden ieder kwartaal zorgvuldig toegevoegd aan deze pagina. Indien u op zeer korte termijn meerdere referenties van ons wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen via onze contact-pagina.

Referenties projecten op bewerking (op alfabet) 2023 en 2022                Wij zijn lid van branchevereniging Schoonmakend Nederland en zijn in bezit van:   

Coatingen aanbrengen:

Onderhoud kunstwerken va. 2020 voor 3 jaar voor gemeente Almere, kunstwerken aan de Stedendreef en Hollandsedreef te Almere, betonconservering 4 bruggen Almere  voor de gemeente Almere. Reinigen en coaten van fietstunnel Biddinghuizen voor Provincie Flevoland, geluidschermen spoor voor Knipscheer Rail-Infra BV, meerdere VvE’s en bedrijven. Na dakreiniging met stoom, kleurcoating op dakpannen aanbrengen bij diverse woningen van particulieren.

Gevelreiniging:

DeltaWonen Zwolle, MAC3PARK Flevoland, Gemeente Dronten, gemeentewerf en brandweerkazernes, Talen West BV Dronten, Weernekers Real Estate Lelystad en Almere, Coloriet, Provincie Flevoland, Woningbouwvereniging Patrimonium, Hydrauliek Service Dronten, VvE Kroonstate en vele andere bedrijven, VvE’s en meerdere particulieren.

Gladheidbestrijding:

BunVastgoed: AH supermarkten, AEPF III 40 Sarl Colliers International Asset Services Offices BV: div. panden centum Almere, Eurest Services BV,  MAC3PARK in Flevoland, Pon Facilities BV, Verheij Integrale groenzorg: Alliander en Nuon Almere, GeHa Tussen de Vaarten, Micro Wonen BV De Ferdinand, St. Spoorweg Pensioenfonds, MO@ BV, De Drieslag Dronten.

Glasbewassing:

Op 229 locaties, te weten: 48 locaties DeltaWonen, Coloriet, Triade, Stichting Vitree, 19 MAC3PARK vestigingen, vele VvE’s, openbare gebouwen, bedrijven, kantoren, winkels en particulieren.

Graffiti verwijderen:

Gemeente Dronten,  Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Knipscheer Rail Infra BV, vele bedrijven en diverse VvE’s.

Kunstwerken/straatmeubilair reinigen:

Gemeente Almere: onderhoud kunstwerken tm 2021,  tevens coaten Stedendreef en Hollandse dreef, 74 kunstwerken, gemeente Lelystad: sluis Hollandse Hout, gemeente Dronten, gemeente Emmeloord, gemeente Zeewolde, gemeente Lelystad, Provincie Flevoland,  Brug Kampersluis, Ketelsluis en Zuidersluis, Vollenhoverbrug, Fietstunnel Biddinghuizen. Knipscheer Infrastructuur: fietsbruggen Achillesstraat.

Onkruidverwijdering:

Onkruidbeheersing, vegen en verwijderen blad op verharding gemeente De Wolden (De gemeente De Wolden telt 17 officiële kernen en 47 buurtschappen die binnen de dorpsgrenzen van de 17 dorpen liggen). Gemeente Dronten buitengebieden, Beach Nu, Gemeente Lelystad voor Concern voor Werk, Gemeente Zeewolde wijk Noord voor Aannemingsbedrijf BeZee, diverse bedrijventerreinen.

Spoorreiniging:

Strukton Rail Nederland BV, Dura Vermeer Railinfra BV, Knipscheer Rail Infra BV en Raveco BV.

Verhardingen reinigen:

Gemeente Dronten: winkelcentrum Suydersee, Dronten Zuid en Dronten West, Biddinghuizen en Swifterbant, JOP, Gemeente Emmeloord: winkelcentrum Lange Nering, winkelcentrum in Gemeente Oldebroek en Wezep, kazerneterreinen, Bangma Verpakking Laad- en losdocks, Knipscheer Rail Infra asfalt rangeerterrein Lelystad en vele bedrijventerreinen. Loopplanken reinigen in Oostvaardersplassen voor Staatsbosbeheer.

Verhardingen vegen:

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad voor Concern voor Werk, Gemeente Zeewolde wijk Noord voor Aannemingsbedrijf BeZee, bladrondes. Op vele bedrijventerreinen oa. Voor Enercon Benelux BV, Pon Facilities BV, Micronic Manufacturing BV, Koops Dienstverlening, Olde Rikkert Bouw BV, Veco Zuivel BV.

Uitlenen van medewerkers specialistische reiniging:

Sinds 1 januari 2016 levert Knipscheer Infra-Clean 7 specialistische reinigingsmedewerkers aan Waterschap Zuiderzeeland. Dit werk betreft industriële schoonmaakwerkzaamheden aan 7 gemalen en 5 afvalwaterzuiveringen in Flevoland.

Zonnepanelen reinigen:

Bij Coloriet Laarhof te Lelystad, VvE Meeuwenstaete te Emmeloord, vele bedrijven, wooncomplexen, boerenbedrijven en particulieren.

Zwerfvuil opruimen:

Gemeente Dronten: winkelcentrum Suydersee en CS Dronten prullenbakken legen en papierprikken (zaterdag en koopzondagen). Veluwemeer, Spijkstrand en Ellerstrand zwerfvuil opruimen en afvoeren. Strand bij Markerstrekdam te Lelystad schoonhouden.

Referenties worden ieder kwartaal zorgvuldig toegevoegd aan deze pagina. Indien u op zeer korte termijn meerdere referenties van ons wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen via onze contact-pagina.